AIRPROFIL ИНЖЕНЕРИ И ОПТИМИЗИРАНЕ НА СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ

НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ

Кратко представяне на предлаганите услуги

Понякога сгъстеният въздух се нарича четвъртата полезност в индустрията, след ток, вода, парно и природен газ.

В много индустрии, производството на сгъстен въздух консумира между 5 до 15% от електрическата енергия. Все пак, най-важните възможности за спестяването са били често открити в развиващи се страни като Камерун или Турция.

Тази публикация представя оригиналните услуги, предлагани на световно равнище от AIRPROFIL (ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ SARL, Франция). Тези услуги са оригинални, тъй като техните цели са  премахването на някои използвания на сгъстения въздух, намаляването на други консумации на сгъстения въздух, чрез информацията и обучението на крайните потребители на сгъстения въздух и техниците по поддръжката. Разбира се, в крайна сметка, в все още ще се нуждаете от ефективни компресори за въздух и сушилни за сгъстения въздух, обаче те могат да бъдат по-малки!

AIRPROFIL предлага честно сътрудничество, в което вашите тимове могат да изпълняват 60% до 80% от необходимата работа. Ни не е създадохме този начин на сътрудничеството защото бихме работили в чужбина: ние просто установихме, че този начин на работа, по-ефективен във Франция би било също по-ефективно навсякъде!

pict1

Подробно представяне на предлаганите услуги

Според производителите на компресори за въздух, оптимизирането на вашата система за сгъстен въздух означава да използвате техните компресори - въпреки  че  по-голямата част от компресорите на пазара (американски, немски, турски и индийски) имат много сходна ефективност! Те предполагат, че можете да спестите 30% до 40% от енергията, която похарчите в момента за сгъстения въздух, чрез закупуването на техните компресори. Вярно ли е?

Германската програма DRUCKLUFT EFFICIENT изрази малко по-различна идея: те предполагат, че ще спестите 30% до 40% от енергията, която похарчите в момента за сгъстения въздух, ако използвате НЕМСКИ компресори! Това вероятно е причината, поради която тази програма включва участието на немски производители и забрави за компресорите от другите части на света, като Турция и Индия, всички, които са също толкова добри и доста по-евтино!

Производителите на сушилни за сгъстения въздух се преструват, че отговарят за едни и същи цели: намаляването с 30% до 40% от енергията, която похарчите в момента за производството на сгъстения въздух. Одитите за сгъстения въздух показват, че някои от новите регенеративни сушилни (включително немски сушилни) не спестят много енергия, ако изобщо спестят, и са далеч по-малко надеждни от по-традиционни сушилни, обаче кой е загрижен за това?

Продавачите на пластмасови или алуминиеви тръби настояват да предлагат своите решения. Някои от тях се преструват, че общият размер на течовете в мрежата за сгъстен въздух предимно зависи от възрастта на разпределителната мрежа - след 30 години, може да има около 30% до 40% течове! Никога ли не са чували за поддържането?

И накрая, някои производители на фитинги, филтри и регулатори на налягане - особено тези, които произвеждат най-пропускащите продукти! - обяват услуги за откриването на течовете или подсказват, че можете да спестите, за пореден път, 30% до 40% от енергията, която похарчите в момента за сгъстения въздух, чрез закупуването на техните продукти и услуги! В няколко френски заводи, такива хора без колебание  прогнозират, че 70% от произведения сгъстен въздух е загубен през течове, докато измерването на AIRPROFIL инженерите намери, че истината беше скоро между 5% и 7%!

Могат се посочат и други търговия, които искат да ви помогнат, за да спестите 30% до 40% от енергията си. Например, продавачите на евтини термични масови разходомери препоръчват инсталирането на техните крехки и неточни продукти, с цел да спасите сгъстения въздух. Тези разходомери измерват по същия начин, когато сгъстеният въздух се връща обратно в тръбата, което се случва през цялото време в мрежите на сгъстения въздух, така че можете да измерите същия въздух десет пъти!

Ако всяка една от тези професии може действително да ви помогне да запазите това, което те предполагат, че ще спести 200% или повече от " енергията, която похарчите в момента за сгъстения въздух " Би било добре, със сигурност, но това е невъзможно. Тогава, какво можете да направите? И защо френските AIRPROFIL инженери предлагат по-добри решения за вашата фирма?

Има основно три причини, поради които AIRPROFIL може да се окажа по-добър начин за оптимизацията на вашата инсталация на сгъстения въздуха:

 1. Първата цел на AIRPROFIL услуги няма да бъде да ви продаде компресори или сушилни или филтри, но изцяло да потисне определена консумация на сгъстения въздух във вашия завод.
 1. Втората цел на AIRPROFIL услугите ще бъде да се намали консумацията на сгъстения въздух на други употреби във вашия завод. Това ще бъде постигнато с помощта на информация и обучение от петте субекти на сгъстен въздух във вашия завод, включително крайните потребители на компресирания въздуха и техниците по поддръжката.
 1. Накрая, честен начин да се направи всичко това е да го направят най-вече собствените ви хора. Развивахме постепенно тази идея във Франция. След това решихме, че това може да бъде начин да се работи по-ефективно на световно равнище!

В следващите страници, ще обясним малко по-точно как френските AIRPROFIL инженери могат да ви помогнат за извършването на тези проекти и, най-вече, за неговото изпълнение с вашия собствен тим. 

pict2

НИКАКВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ ЗА НЯКОИ УПОТРЕБИ

Мениджърът продажби за Франция на една от най-големите производители на въздушни компресори имаше чувство за хумор, и ми каза , когато се срещнахме, през 2013 г.: "Вашето предложение да не се използва сгъстения въздух за важни употреби в стъкларската промишленост, която ние прочетохме в уебсайта ви, беше пълен с интерес за нас. Нашата корпоративна наскоро реши, че не трябва да продаваме повече компресори и дори трябва да се опитваме да спрем тези, които вече са били продадени в последните години! "

В Италия, мениджър продажби на много голям въздушни компресори производител каза на един от нас, който предлагаше нашите услуги: "Ако консумацията на сгъстения въздух на нашите основни промишлени клиенти се намалява с 30% до 40%, тогава няма да продаваме никакви компресори за три години. "

Наивни ли бяхме, като предлагахме сътрудничество с тях? Обаче някои производители на компресори си сътрудничат с нас - това може да бъде начин за продават на по-малки компресори, вместо да не продават изобщо компресори на фирмите, където техните конкуренти са били избрани в миналото!

Със сигурност, ние не знаем защо можем да сътрудничим с някои компресори производители, а не с другите. Ако сте продавач на компресори и желаете да работите с нас, ние ще бъдем много доволни!

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПО-МАЛКО КОЛИЧЕСТВО СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ:

ОДИТ НА УПОТРЕБИТЕ И УСЛУГИ ЗА ОТКРИВАНЕТО НА ТЕЧОВЕТЕ

Нашият опит във Франция и други страни ни показа, че Услугите за Откриването на Течовете е в днешно време по-скоро "отново плащане" отколкото Одит на Употребите, макар че двете услуги могат да бъдат полезни. Това зависи по-вече от бранша, отколкото от страната.

Ние изпълнявахме Услуги за Откриването на Течовете и Одит на Употребите в някои страни.

-В развиващите се страни като Молдова или Турция, имаше по-малко изтичания, отколкото в сходните индустрии във Франция. Една очевидна причина може да бъде по-ниската цена на труда

-Има по-малко течове в белгийски заводи отколкото във френските заводи, вероятно защото Белгия има предимно химически или фармацевтични заводи, където има по-малко течове отколкото в хранително-вкусовата промишленост, която е значителна във Франция

-Открихме малко течове в Италия и в Германия и още по-малко течове в Англия, но не сме имали много клиенти във всяка от тези страни!

Като цяло, Услугите за Откриването на Течовете и показва доста по-малък брой възможности на спестяване отколкото Одити на Употребите - освен ако без колебание надценяват потоците на течовете, това е нещо, което никога не правим!

Въпреки това, Одити на Употребите по-трудно се трансформират в ефективни спестявания, защото това понякога изисква модификация на вашия процес.

От другата страна, Услугите за Откриването на Течовете често се извършват от хора, които надценяват без колебание потоците на течовете.

Нашите предложения са да се извършват Услугите за Откриването на Течовете и Одит на Употребите, и да модифицирайте вашия процес след Одит на Употребите само ако има лесно решение, и да включвате откриването на течовете на азота и други промишлени газове като аргона, в Услугите за Откриването на Течовете!

ИНФОРМИРАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА КРАЙНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

НА СГЪСТЕНИЯ ВЪЗДУХ И ТЕХНИЦИТЕ ПО ПОДДРЪЖКАТА

Вие можете да намалете консумацията на сгъстения въздух чрез информирането и обучението на вашите оператори, както и на вашите подизпълнители. Такова обучение е полезно, най-вече, за подобряването на общата производителност и избягването на телесните злополуки. И все пак това също може да помогне да пестите енергия.

AIRPROFIL е разработил обучение за сгъстения въздух, който не е фокусирано изключително върху описанието на компонентите като въздушните компресори или сушилните за сгъстения въздух.

AIRPROFIL обучение обяснява как да се избегне появата на нежелани събития, като например капки за налягане или течна вода или масло в сгъстения въздух. Докато обясняваме причините за подобни събития, имаме възможността да ви представим групи от компоненти, както и под-компоненти, които могат да бъдат една от причините за всяко събитие.

AIRPROFIL обучението подготви крайните потребители на сгъстения въздух, енергийните спестители, техниците по поддръжката, както и другите участници да си сътрудничат по-добре в даден промишлен обект. Трябва да се концентрира вниманието си върху Нежелани Събития, които са от значение за вашия конкретен завод или вашия конкретна работилница в завода!

pict3Ние открихме, че крайните потребители сгъстения въздух могат да бъдат от голяма помощ при провеждането на инсталация за сгъстения въздух, в спестяване на енергията, както и за избягването на загубите на производителността и на телесните злополуки. Например, те могат да затворят клапаните на сгъстения въздух и да спрат регенеративни сушилни, когато определена линия е спряна за няколко дни или седмици!

Ние можем да информираме крайните потребители за сгъстения въздух и инженери, които да ги водят, с помощта на кратко обучение - голямата част от него чрез интернет. Това е обучение, което може да включва кратка среща в работилницата - например по време на осъществяването на Одит на Употребите или Услугите за Откриването на Течовете. Това не е вид обучение, което отнема три-четири дни, като, когато тренирате техник за поддръжка!

Опитът показва, че информирането и обучението на крайните потребители и техниците по поддръжката са много ефективни в някои индустрии, като например: хранително-вкусовата промишленост - а може би и по-малко ефективни в химически заводи, защото хората вероятно вече имат някакъв вид обучение в химическите заводи.

pict4

Ако ви харесва този начин на работа, тогава може да искате да знаете че AIRPROFIL не претендира да реализира цялата работа сам. Ние избрахме да се съчетаят услугите и обучението по начин, който ще изисква работа от собствения ви служители, най-големия част от работата, ако решите така! Ние сме щастливи да си сътрудничим с местните фирми и също да ги обучават!

Така че, ако ви харесва идеята за потискането на някои употреби на сгъстения въздух, намаляването на консумацията на сгъстения въздух, обучението на вашите служители и ако искате да запазите 60 до 80% от работата за вас, тогава можете да искате да се свържете с нас!

Mr François BOUTEILLE

Manager of EAC SarlFrance

Tel: +33 612 156 155

Email: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Retour d'expérience

2011 - Site agroalimentaire en Italie – mesure sur NH3 gazeux 2 bars. Sur la photographie : Mesure d’un débit d’ammoniac gazeux à 2 bars au moyen d'une microturbine à insertion EMCO.

Italie On mesure souvent le débit d’ammoniac sous forme liquide au moyen de débitmètres non intrusifs à ultrasons, mais dans cette installation particulières, de telles mesures auraient été trop globales. Le Client ne souhaitait pas mesurer son besoin de froid, qu'il connaissait, mais vérifier les performances réelles de certains de ses compresseurs.La mise en œuvre d’une microturbine à insertion constitue un moyen de mesure intrusif bien adapté à ce but particulier.
2011 - Site produisant de l’aluminium au Cameroun.

AIRPROFIL a montré la possibilité d’économiser plus de 1 MW de puissance électrique en évitant ou en réduisant d’importants débits d’air comprimé utilisés pour refroidir des réfractaires.

usine

Pour le Directeur de ce site, l'économie d'énergie ne constituait pas l'enjeu le plus important, mais avec 1 MW de plus il pouvait fabriquer plus d'aluminium.
Site de CARTONNAGES situé en France Certains sites de cartonnages utilisent des soufflettes pour chasser des rognures de cartons qui auraient tendance à s’accumuler sous les machines. D’autres sites, plus sobres, utilisent de simples brosses.

ill cartonnagesSur cette photographie, plusieurs soufflettes sont en service continu et consomment environ 200 m3/h ou 20% du débit total d’air comprimé du site. Deux autres machines sont également équipées de soufflettes similaires quoique moins nombreuses. Les consommations d’air comprimé de ce type sont assez aisément substituable par des solutions plus économiques en énergie et plus silencieuse. Sur ce site de cartonnages, ces soufflages de rognures représentaient environ 50% de la consommation totale d’air comprimé du site.

A l'occasion de cette étude, nous avons pu vérifier à quel point il est important de "rentrer dans le process", sans prétendre en connaître tous les détails, mais en examinant un peu en détail ce que le Client fait vraiment avec son air comprimé!
Site de production de ciment en Moldavie


cimenterie moldavieUne étude instrumentée récente (2011) a été réalisée en Moldavie, sur un site produisant du ciment. Cette étude est très caractéristique des possibilités d’économiser l’air comprimé dans les cimenteries :  Près de 1 MW de possibilité d’économie nette de puissance par mise en place de convoyeurs et d’élévateur mécanique à la place d’air comprimé à environ 5 à 6 bars relatifs.  
Centrale de production d’électricité située en France Les principales consommations d’air comprimé sont les suivantes : Pulvérisation d’urée. Ramonage des catalyseurs : il y a en général 3 couches de catalyseurs ramonées successivement. L’air comprimé est stocké lentement dans des réservoirs, puis consommé sur une durée plus courte.  On utilise aussi de l’air comprimé pour le démarrage des moteurs, la combustion (brûleurs) et diverses applications plus classiques en régulation. Dans ces Centrales, il est assez difficile d’éviter d’utiliser de l’air comprimé, mais la conception des installations peut souvent être améliorée, par exemple en simplifiant les circuits et en évitant de détendre de 30 bars à 3 bars certains gros débits continus ! Groupes diesels
Industries pharmaceutiques Il est souvent utile de procéder à des campagnes de détection de fuites d’air comprimé ou d’azote dans les industries pharmaceutiques. Les fuites d’air comprimé sont rarement importantes, mais les fuites d’azote sont à la fois plus coûteuses et plus dangereuses (risque d’anoxie). Les moyens de mesures de débit par débitmètres non intrusifs à ultrasons dont AIRPROFIL s’est équipé sont particulièrement bien adaptés à cette industrie car ils permettent de mesurer sans aucune interruption, sans aucuns travaux de soudage et sans aucun risque de contamination. industrie pharmaceutique

AIRPROFIL a souvent mesuré sur de l’azote et sur des circuits d’eau pure de différentes qualité, y compris l’eau EPPI pour solutions injectables. En ce qui concerne l’air comprimé, les principales consommations sont souvent celles de broyeurs à jets d’air : la stabilité de la pression est importante pour la régularité de a granulométrie des poudres fabriquées.
HOPITAUX AIRPROFIL a pu apporter des services utiles pour économiser l’air comprimé et l’oxygène dans des hôpitaux.
  hopitaux
Ces prestations mettent en œuvre des débitmètres non intrusifs à ultrasons. Ces mesures ne sont possibles que depuis 2011 sur les canalisations d’air médical ou d’oxygène de petit diamètre – souvent des tubes de cuivre de diamètre 12 ou 16 mm, d’épaisseur 1 mm. Avant, nous ne disposions pas de capteurs pour des canalisations de si petits diamètres.
Les mesures ont toujours été réalisées, dans les hôpitaux français, sur l’air médical ou l’oxygène détendus à 10 bars – un niveau de pression qui semble généralisé pour la distribution de ces fluides en France. Un retour d’expérience intéressant est que l’utilisation d’oxygène, sur les sites où nous sommes intervenus, est souvent très supérieure aux besoins : sur un bâtiment où nous avons mesuré 3 m3/h en continu, le débit est passé à moins de 0.5 m3/h de manière discontinue, pendant des phases d’  « hyperventilation » de 20 minutes.
2012 - Tuberie en Allemagne.
Allemagne

Une grande partie de l’air comprimé est utilisé pour refroidir ou protéger des caméras, et une importante réduction des consommations est parfaitement envisageable. D’après notre Client, la prestation d'"Audit des Usages" ne fait l’objet d’aucune offre commerciale en Allemagne en 2012 – à l’exception (modeste) d’Airprofil !

AIRPROFIL

DEBITMETRIE

L’expérience d’AIRPROFIL dans le domaine de la mesure de débit des fluides industriels et hospitaliers amène à préférer 3 technologies de débitmètres pour nos campagnes de mesures :

 1. Les débitmètres non intrusifs à ultrasons pour liquides et gaz : ils sont précis, directionnels (sens de l’écoulement) et peuvent être montés et démontés sans interrompre le process.
   
 2. Les débitmètres à insertion : dans ce domaine, nous utilisons surtout des microturbines à insertion insérées sur des piquages réalisés en charge (air comprimé) ou hors charge (ammoniac 2 bars, vapeur jusqu’à 40 bars). Les débitmètres à ultrasons ne mesurent pas l’air comprimé si la pression est trop basse ou si la canalisation a un diamètre trop important pour une épaisseur et une pression de services données. Les débitmètres à insertion externes ne mesurent pas les débits de vapeur d’eau ni de CO2.
   
 3. Les tubes de Venturis normalisés. L’avantage du tube de Venturi par rapport au diaphragme et qu’il génère 10 fois moins de pertes de pression. AIRPROFIL fait usiner ses propres tubes de Venturis « propriétaires » à proximité d’Angles sur l’Anglin dans la Vienne (France).

Plutôt que de faire un long exposé, nous allons commenter quelques photographies issues de campagnes de mesures par AIRPROFIL.

Photo n°1 : Mesures sur air comprimé médical 10 bar

mesures air medicalLe débitmètre FLEXIM d’ancienne génération a été mis à jour avec une électronique de FLUXUS G601.

Le système de fixation est un produit GE SENSING bien plus facile à utiliser que les rails de fixations de FLEXIM, qui sont désagréables. Pour ces petits diamètres, par contre, nous ne connaissons pas de meilleurs capteurs que ceux de FLEXIM.

AIRPROFIL mesure sur les liquides et les gaz sur des canalisations jusqu’à 1000 mm de diamètres - on pourrait aller au-delà mais nous n’en avons pas eu l’occasion ! Trois fournisseurs : CONTROLOTRON, GE SENSING et FLEXIM.
Photo n°2 : débitmètre à microturbine à insertion

microturbine insertion
On distingue le collier de prise en charge (en bleu) de fabrication AIRPROFIL. Nous fabriquons actuellement (mai 2012) des colliers de prise en charge allant du DN100 au DN250 près d’Angles sur l’Anglin, dans la Vienne (France).

Nous ne trouvions pas de matériels répondant à deux de nos demandes : joints en VITON résistant mieux que l’EPDM àla température. L’air comprimé est parfois assez chaud : on peut dépasser 150°C en sortie de sécheur par adsorption avec apport thermique. Or la plupart des colliers de prise en charge du marché son conçus pour l’eau de ville et sont donc équipés de joint torique en EPDM qui ne nous convenaient pas. En outre, nous préférons des longueurs de piquages plus courtes car nous devons insérer un débitmètre au centre dela canalisation. Sile piquage est trop long, la sonde ne parvient pas au centre, au moins dans le cas de gros diamètres !

La microturbine à insertion est bien adaptée sur cette canalisation d’air comprimé DN100. Dans ce cas, nous manquions de longueurs droites sans soudures et la mesures par ultrasons était impossible ou risquait d’être instable au niveau de pression un peu bas de ce réseau d’air comprimé – la pression descendait à 5.2 bars relatifs.

La microturbine à insertion présente quelques inconvénients, comme sa fragilité et son poids (20 kg) mais elle mesure sans problème sur l’air comprimé humide ou la vapeur saturée, ce qui n’est pas le cas des débitmètres massiques thermiques à insertion. En outre, et contrairement à ces débitmètres massiques thermiques, elle n’est pas affectée par une température élevée ou variable de l’air comprimé, ou par la présence d’huile dans l’air comprimé.

Photo n°3 : tube de Venturi AIRPROFIL DN50

venturi


Nous ne trouvions pas de débitmètre répondant à nos besoins pour mesurer, pendant des durées de quelques jours à quelques semaines, des débits d’air comprimé sur des machines particulières pendant une action de réduction des consommations. 

On peut réduire les consommations d’air comprimé par 10 types d’action, qui sont un peu pour AIRPROFIL, comme nos 10 commandements :

 1. Supprimer une utilisation de l’air comprimé et remplacer l’air comprimé par une autre énergie.
 2. Supprimer une utilisation de l’air comprimé et remplacer l’air comprimé par de l’air à pression plus basse ou à pression atmosphérique.
 3. Réduire le débit instantané d’une utilisation continue, par réglage (robinet).
 4. Réduire le débit instantané d’une utilisation continue, par régulation de pression (détendeur).
 5. Réduire le débit instantané d’une utilisation continue, par régulation de débit (vanne motorisée asservie à la valeur mesurée du débit.
 6. Rendre discontinue une utilisation continue de l’air comprimé (asservissement à présence pièce).
 7. Rendre discontinue une utilisation continue de l’air comprimé (isoler les machines à l’arrêt).
 8. Rendre discontinue une utilisation continue de l’air comprimé (isoler les sous-réseaux d’ateliers à l’arrêt).
 9. Rendre discontinue une utilisation continue de l’air comprimé (arrêter les compresseurs quand l’usine est à l’arrêt).
 10. Rendre plus courte la durée de consommation d’une utilisation discontinue.

On peut dire trois choses intéressantes de cette liste de « types d’action » en vue de la réduction des consommations d’air comprimé :

 1. En premier lieu, il manque deux types d’action absolument essentiels dans cette liste. Cet oubli est volontaire. Nous voulions 10 commandements et il y en avait 12, soit 2 de trop ! Le premier type d’utilisation qui manque est trivial : les fuites. Le second permettra aux éventuels candidats qui souhaiteraient rendre leur vie plus fatigante, mais aussi peut-être plus passionnante, en rejoignant AIRPROFIL, de nous envoyer une lettre de motivation qui sera lue et à laquelle on répondra s’ils ont répondu correctement !
   
 2. Deuxièmement, il se pourrait que nous ayons involontairement oublié un 13ième, voire un 14ième type d’action ! Si vous nous signalez un type d’action et que nous décidions de l’inclure dans cette typologie, vous aurez droit non seulement à être lu, mais éventuellement à du vin de champagne et à nos remerciements publics, même si vous êtes un confrère ou, pire, un vendeur de compresseurs d’air !
   
 3. La troisième chose à dire est que pendant qu’on travaille à réduire la consommation d’air comprimé d’une machine, on aime bien la mesurer en continu. C’est à ce besoin que répond le tube de Venturi d’AIRPROFIL.

Notre cahier des charges pour ce débitmètre était le suivant :

 • Le débitmètre AIRPROFIL doit être vérifiable sur site à tout moment, si possible sur la base d’une norme. Il pouvait donc s’agir d’un organe déprimogène.
   
 •  Le débitmètre ne doit pas générer trop de pertes de pression : ceci excluait le diaphragme. Au contraire, nous avons choisi un angle très petit pour le divergent : 7°. Quand on mesure 200 mbar, on perd moins de 20 mbar.

 • Le débitmètre AIRPROFIL doit mesurer, même de manière imprécise, les petits débits (de fuites) par exemple. Nous avons comparé, sur notre banc d’essais, la valeur mesurée sur notre tube de Venturi DN50 à celle mesurée sur un indicateur de débit massique thermique DN50 fabriqué parla société IFM. Au débit de 11 Nm3/h, les deux débitmètres affichait la même valeur. Notre banc d’essai ne nous permet pas (mai 2012) de générer un débit plus bas. On notera que le choix du Venturi est plutôt préférable au choix du tube de Pitot, un autre organe déprimogène, pour mesurer de très petits débits.

 •  Le débitmètre doit être léger afin de minimiser les coûts de transport. Un débitmètre AIRPROFIL a de bonnes chances d’être transporté 100 fois sur 500 km (aller et retour), soit 100 000 km, au cours de sa vie de débitmètre. Le prix moyen de ces 100 transports par TNT est de l’ordre de 4000 € pour des sites situés en France. 20 000 euros pour des sites situés hors de France, en Europe. L’aluminium est 5 plus léger que l’acier et donc plus économique à transporter.

 • Le débitmètre AIRPROFIL doit être de géométrie symétrique, car les tuyauteurs de nos Clients lisent mal volontiers nos schémas, ou les jugent (peut-être à juste titre) pas clairs et difficiles à comprendre. Un tuyauteur qui reçoit un tube de Venturi préfère l’installer de manière à ce que le rétrécissement soit progressif et l’élargissement brusque, alors que c’est l’élargissement qui produit des tourbillons, et donc des pertes de pression. De toute manière, un tuyauteur Moldave ne parle en général ni anglais, ni français et nous ne parlons ni roumain, ni russe ! Notre débitmètre doit dont pouvoir être monté dans n’importe quel sens.

 • Le débitmètre AIRPROFIL doit être robuste : l’épaisseur d’aluminium est supérieure à 10 mm même aux extrémités, et dépasse 20 mm au col. Le tube d’aluminium est en outre protégé par une protection en plastique épais et il est équipé de brides, se qui exclut l’utilisation de clés à griffe. Il aura moins tendance que les massiques thermiques d’IFM ou VPI à revenir de location plié !

 • Le débitmètre AIRPROFIL comporte des prises de pression ou d’échantillon supplémentaires : on peut, par exemple y raccorder un hygromètre, ou insérer une tête de mesure massique thermique à insertion pour vérifier un très petit débit de fuite.

Comme nous ne trouvons rien de ressemblant sur le marché, nous l’avons fait fabriqué en interne. Dans le cadre d’une prestation d’aide à la réduction des consommations d’air comprimé (nous consulter), les débitmètres nécessaires à l’étude sont mis à disposition gratuitement tant que nos Intervenants sont présents.

Le débitmètre AIRPROFIL n’est pas très beau. Nous nous souvenons d’une visite chez un de nos fournisseurs en Hollande. Nous avions découvert un défaut de software dans le matériel qu’il nous avait vendu : un « STACK OVERFLOW » provoquait la réinitialisation, de manière aléatoire mais plutôt fréquente du calculateur. L’index totalisateur, qui n’était enregistré en mémoire non volatil qu’une fois par heure, reculait alors de quelques dizaines ou centaines de Nm3. Nous avions vendu une vingtaine de ces débitmètres défectueux à des gens qui, souvent vendaient l’air comprimé au mètre cube !

Notre fournisseur nous a reçus, dans son beau bureau décoré d’un tableau qu’il avait peint lui-même. Un tableau comme on n’en trouve pas dans les musées ! Notre interlocuteur artiste était surtout préoccupé par un léger défaut d’aspect sur la reproduction de ce tableau, en quelque sorte son logo, sur la tête de son débitmètre. L’erreur de mesure le préoccupait moins, sans doute parce que, dans ses clauses de ventes, les défauts de câblage et de logiciel ne sont garantis que pendant 90 jours !

En photographiant notre débitmètre AIRPROFIL, pas très beau mais solide, précis et vérifiable sur site à tout instant, nous avons choisi de le photographier devant une œuvre que notre amiAlphons HOLTGREVE(Warburg, Allemagne) nous a offerte.

Nous avons voulu montrer ainsi que, nous aussi, chez AIRPROFIL, nous avions un certain goût pour la beauté – mais dans nos vies, plutôt que dans nos débitmètres !